Apr 10, 2013

Institusi Perguruan Keilmuan Melayu: UNDANG-UNDANG ALAM

Institusi Perguruan Keilmuan Melayu: UNDANG-UNDANG ALAM: Setiap kejadian adalah KEPERLUAN. Keperluan adalah TUGASAN yang dinamakan BAKTI. Bakti di benarkan dilakukan dalam ruang dan masa setiap...
Post a Comment