Nov 11, 2013

GURIH PADUKA


Bacalah seloka ini adanya,
dari titah menjadi watikahnya,
jadi kita bayangannya jua,
ingat akan pendita berkata,
taat setia hanya pada Raja,
jangan derhaka akannya kita,
tiada berkat hidupnya kita,
pada Raja menjunjung titahnya,
siang dan malam janganlah alpa,
hai sekian sandri Bharata.

Ahusta akan Sri Maharaja,
terkalam akan segala kehendaknya,
atas Melayu inilah hikayatnya,
salam keatas anakanda dan cucundanya,
ini kata amatilah ia,
jangan ketinggalan semat didada,
ini mula asalnya negara,
lambang bermula kerajaan Melayu adanya,
maka mula inilah careknya pula,
akan Paduka lidah berkata,
kata sabda Paduka Raja,
pembuka kata akan cirinya,
ciri sira titah rasanya.

Mula cipta rupa nyata,
asalnya ciri Paduka Raja,
memuliakan melayu seluruh dunia,
sekelian yang ghaib maupun nyata,
asal sastra kalam Paduka,
sekelip mata menjadi ada,
cerita Melayu dikala purba,
hidup kembali dikalamula.

Dengar watikah utusan Raja,
awal bismillah mulanya kata,
“hai sekelian rakyat jelata,
dengarlah titah Paduka Raja,
memuliakan Melayu seluruh dunia,
tanda kasih kepada kita,
tanda Melayu masih ada,
tanda Melayu masih setia”

Dengarkanlah sekelian Melayu yang ada,
tajjalinya Melayu benih Paduka,
bersandrikan umat pilihan manusia,
itulah Raja Padukanya kita,
melihat jauh nun di pesadanya,
membuka negara inilah sastranya,
seloka akan Paduka Raja,
menyeri hari membukanya kota,
jangan tunduk mukanya kita,
kembang kan dada tunjuk bangganya,
Paduka hendak memuliakan kita,
setelah berkurun tiada menjelma,
marilah kita sama berdoa,
agar segara jadinya negara,
dapat pula kita berguna,
mudahan mati ada berjasa,
selagi Melayu dirinya kita,
tetap hendak akan tugasnya,
tetap setia selama-lamanya,
dibawah junjung Paduka Raja,
Agum Tuanku, Prabhu Gusti Hyang Mahasesa,
Ida Batara Hyang Mahawangsa.

(RMPGAKAW)
Post a Comment