Oct 5, 2013

TUHAN YANG PENUH EHSAN


"Dalam lautan pelbagai untaian, 
Pada daratan berbagai rantaian,
Dalam awanan wujud hujanan,
Dalam langitan terpancar kilatan, 
Dalam coretan ada ikatan,
Pada penulisan ada tarikan,
Pada perkataan membawa pertikaian, 
Pada perbalahan membawa penyesatan,
Dalam penyesatan wujud penyesalan, 
Dalam sesalan terbit keinsafan, 
Hadir kesedaran timbul kefahaman, 
Timbul kefahaman berakar tujuan,
Fahami susuran jawapan keturunan,
Jangan ditelan segenap bulatan,
Pada INSAN tersusun caturan,
Pada TUHAN YANG PENUH EHSAN"

Post a Comment