Sep 13, 2013

DUALITAS


Photobucket
Aku berkata "aku"
dan DIA berkata "AKU"
maka haruslah mati salah satu
"aku" atau "AKU"

DIA berfirman : "AKU-lah yang Maha Abadi."
Maka aku yang harus mati
Agar AKU bersemayam dalam aku
Fana InsaniAssalamualaikum Wr. Wb.

Sesungguhnya manusia adalah Thagut (berhala) untuk dirinya sendiri karena dalam diri manusia terdapat sifat-sifat untuk menuruti kehendaknya sendiri dan melanggar perintah Allah SWT, maka sebaik-baiknya hamba adalah yang membunuh diri(ego)nya dan lebur kedalam kehendak Tuhan.

Allah bersabda dalam firmannya:
Dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada kaumnya: "Hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu (sembahanmu), maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu . Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu; maka Allah akan menerima taubatmu. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang." Al-Baqarah [2]:54

Dengan membunuh diri sendiri maka akan matilah Thagut (sesembahan) dan yang tinggal hanyalah Allah. Kita akan tetap hidup dalam kematian kita. Maka akan hilanglah aku dalam AKU. Perkataan kita akan menjadi Sabda-NYA, langkah kita akan menjadi Ridho-NYA, dan perbuatan kita selalu dalam naungan-NYA.

Demikianlah semoga ada manfaatnya.

Jakarta Selatan, 03 Maret 2008


Kuntet Dilaga
 
Sumber : http://kuntetdilaga.blogspot.com/2008/11/dualitas.html
 
Post a Comment