Aug 1, 2013

ROYAL MQTK AHLULBAIT ORGANISATION PORTAL (RMAO): IMAM MAHDI DALAM AGAMA LAIN

ROYAL MQTK AHLULBAIT ORGANISATION PORTAL (RMAO): IMAM MAHDI DALAM AGAMA LAIN: LAILAHA ILLALLAH WALLAHU AKBAR ~Yang berada di hadapan al- Mahdi adalah Jibril dan Mikail~ ‘Imam Mahdi’ Di Dalam Agama-Agama Lain' ...
Post a Comment