Apr 10, 2013

Untold History: Untold History : Laksamana Bentan Masih Hidup

Untold History: Untold History : Laksamana Bentan Masih Hidup: Kita disogokkan dengan cerita  : Laksamana Bentan, mengamuk... dan membunuh Sultan Mahmud II yg baru berusia 24 tahun pada satu Jumaat, tah...
Post a Comment